Astro Update - Rahu Ketu Transit

Rahu Ketu Gochara Phala

Vedic Astrology - Consulting - Planetary Transits - Rahu Ketu Transit  


ఓం శ్రీ గణేశాయ నమః

శ్రీ మాత్రే నమః

శుభ గ్రహాః


మిథున రాశిలో రాహువు గోచార ఫలము


రాహువు 07.03.2019 ఉదయము గం. 10:57 లకు వక్రగతిలో మిథున రాశిలో ప్రవేశము.


రాహువు కేతువులు గ్రహాలు కావు. అవి ఛాయా గ్రహాలు. ఖగోళ శాస్త్రంలో గ్రహణాల సమయంలో మాత్రమే వీటి ప్రాధాన్యత కలదు. అత్యంత ప్రాచీన జ్యోతిష గ్రంథము లందు రాహువు కేతువులకు చెందిన సమాచారము తక్కువగా ఉన్నది. గత 3 దశాబ్దాలుగా ఈ రెండు గ్రహాల ప్రాచుర్యము చాలా పెరిగింది. ఇప్పటి జ్యోతిషులు లేదా జ్యోతిష సంబంధిత వృత్తిలో గల వారు జాతక చక్రమున గల అన్ని దోషాలను సర్ప దోషాలుగా అభివర్ణిస్తున్నారు. అది తప్పు. “కాల సర్ప దోషము” శీర్షికలో నేను రాహువు మరియు కేతువులు ఏర్పరచు దోషాల గూర్చి సవివరంగా వ్రాసాను.


గోచార రీత్యా రాహువు మరియు కేతువుల ప్రతికూల సంచారము జాతకులకు ఒక విధమైన అనిశ్చితిని ప్రసాదిస్తుంది. కేతువు రాహువులు అపసవ్యంలో భ చక్రంలో సంచరిస్తూ ఉంటాయి. ఇట్టి రాహువు మరియు కేతువుల గుణించు పద్దతులు రెండు విధాలుగా ఉన్నాయి. “నిజ గతి మరియు సగటు గతి” జ్యోతిషులు వారి అనుభవమును బట్టి ఈ రెండు పద్ధతులందు ఏదేని ఒక పద్ధతిని ఎన్నుకుంటారు. ప్రస్తుతము రాహువు కర్కాటక రాశి నుండి మిథున రాశిలో ప్రవేశించనున్నాడు. సగటు గతి (Mean Motion) పద్ధతిన ఈ నెల అనగా మార్చ్ 7 నాడు మిథున రాశిలో ప్రవేశము. మిథున రాశిలో రాహువు ఈ వత్సరాంతం వరకు కూడా సంచరించును.

మిథునము లో రా రాహువు మరియు ధనుస్సు రాశిలో కేతువు గోచార ప్రభావము మేషాది ద్వాదశ రాశుల వారి పైన ఏ విధంగా ఉంటుందో ఇప్పుడు తెలుసుకొందాము:


మేషము:

సర్వ కార్యసిద్ధి, సజ్జన సాంగత్యము, ధన ప్రాప్తి ఆరోగ్యము, సుఖము. భాగ్య కేతువు వలన అధిక ధన వ్యయము, తలచిన పనులు కుంటుబడుట, అవకాశాలు చేజారిపోవుట. ఇట్టి గోచారమున శుభ ఫలాలు అధికంగా ఉండే సూచనలు.


వృషభము:

అకారణ కలహాలు, అధిక ధన వ్యయము, అనవసరం ఖర్చులు, వ్యసనములకు ధనాన్ని అధికముగా వెచ్చించుట, స్పెకులేషన్ లో నష్టాలు, దుర్బలత్యం, మిత్రులు సన్నిహితుల ద్వారా మోసగించ బడుట, తేజో క్షీణత, స్వల్ప అనారోగ్యము, అల్లర్జీల వలన చిక్కులు, కల్తీ ఆహారము వలన చిక్కులు, స్వల్ప ప్రమాదాలు, బంధు విరోధము, అవమానము, రాజదండన భయము మొ.


మిథునము:

ఇట్టి రాశి వారికి ప్రతికూల ఫలాలు అధికముగా ఉండే అవకాశము కలదు. మనోవ్యాకులత అధికం, అనుకోని ఒడుదుడుకులు, భాగస్వాములతో విభేదాలు, భాగస్వామ్య వ్యవహారాలందు చిక్కులు, భార్య లేదా భర్త తో కలహం, శతృ వృద్ధి, మానసిక ఒత్తిడులు అధికము, అవకాశాలు చేజారిపోవుట, కార్య విఘ్నము మొదలగు గా గల ప్రతికూల ఫలాలను సూచించును.


కర్కాటకము:

ప్రతికూల ఫలాలు అధికము. మిశ్రమ ఫలాలు స్వల్పము. అధిక ధన వ్యయము, అనుకోని ఖర్చులు, మోసాలు మరియు ఆర్ధిక లావాదేవీలందు మోసాలు, కోర్ట్ కేసు లందు చిక్కులు, రాజ దండన భయము, వృధా సంచారము, మానసిక చింత మరియు ఆందోళన, బంధు విరోధము. కాని ౬ వ స్థానమున సంచరించు కేతువు కొంత ఉపశమనమును ప్రసాదించు సూచనలున్నాయి. శ్రమతో కూడిన ఫలాలు పొందే అవకాశము ఉంది.


సింహము:

శుభ ఫలాలు అధికము మరియు ప్రతికూల మిశ్రమ ఫలాలు స్వల్పము. చక్కని కార్యానుకూలత, తలపెట్టిన పనులు విజయవంతమగుట, కాని పంచమ కేతువు వలన మానసిక చింత మాత్రము అధికముగానే ఉండే అవకాశముంది. సంతానాన్ని ఆశించే వారికి ప్రతికూల ఫలాలు అధికముగా ఉండే అవకాశము ఉంది. వృత్తి రీత్యా శుభ ఫలాలు అధికముగా ఉండే అవకాశముంది.


కన్య:

అనుకోని ఒడుదుడుకులు, ఉద్యోగ భంగ యోగాలు, అనుకోని స్థాన చలనము, ఆస్తుల పనులందు ఒడుదుడుకులు, కుటుంబ వ్యవహారము లందు వ్యాకులత, అభివృద్ధి పరమైన ఒడుదుడుకులు, మనో వ్యాకులత, యంత్ర సంబంధిత ప్రమాదాలు, దుష్టులతో సహవాసము, శారీరిక శ్రమ, కార్య విఘ్నము, అనారోగ్యము మొ.


తుల:

భాగ్య స్థానమున రాహువు సంచారము కొన్ని అత్యంత ప్రధానమైన అవకాశాలు చివరి క్షణమున చేజారిపోవుట, పితృ సంబంధమైన ప్రతికూలతలు, తేజో క్షీణత, పాప కర్మ లందు ఆసక్తిని కనబరచుట, ఆరోగ్య క్షీణత మొదలగు ప్రతికూలతలు ఉన్నను తృతీయ స్థానమున కేతువు కొంత ఉపశమనాన్ని ప్రసాదించే సూచనలున్నాయి.


వృశ్చికం:

వృశ్చిక రాశి వారికి ప్రతికూల ఫలాలు అధికముగా ఉండే సూచనలున్నాయి. వీరికి అనారోగ్యము, స్వల్ప ప్రమాదాలు, తేజో క్షీణత, ప్రమాదాలు, అనుకోని లేదా ఊహించని అనారోగ్య పరమైన చిక్కులు, ఆర్ధిక లావాదేవీలందు చిక్కులు, రాజ దండన భయం, మోసాలు, సన్నిహితుల ద్వారా మోసగింపబడుట, నేత్ర సంబంధమైన చిక్కులు, వృత్తి పరమైన ప్రతికూలతలు మొదలగు ప్రతికూల ఫలములను పొందు సూచనలున్నాయి


ధనుస్సు:

ఇట్టి రాశి వారికి ప్రతికూల ఫలాలు అధికముగా ఉండే అవకాశము కలదు. మనోవ్యాకులత అధికం, అనుకోని ఒడుదుడుకులు, భాగస్వాములతో విభేదాలు, భాగస్వామ్య వ్యవహారాలందు చిక్కులు, భార్య మరియు భర్త తో కలహం, శతృ వృద్ధి, మానసిక ఒత్తిడులు అధికము, అవకాశాలు చేజారిపోవుట, కార్య విఘ్నము మొదలగు గా గల ప్రతికూల ఫలాలను సూచించును.


మకరము:

శుభ ఫలాలు అధికముగాను మరియు ప్రతికూల ఫలాలు స్వల్పముగాను ఉండే సూచనలున్నాయి. కార్య విజయము, శతృవులు మరియు పోటీదారులపైన విజయము, సర్వత్రా శుభ ఫలాలు అధికము, వృత్తి రీత్యా చక్కని అభివృద్ధి, పదోన్నతులు, చక్కని ఆర్థికాభివృద్ధి మొదలగు గా గల శుభ ఫలములు అధికముగా ఉండు సూచనలున్నాయి. కాని వ్యయ స్థానమున కేతువు వలన వీరు వ్యవహారికముగా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. స్వల్ప వివాదాలను కూడా ఎదుర్కునే అవకాశమున్నది.


కుంభము:

ఇట్టి రాశిలో జన్మించిన వారికీ శుభ ఫలములు స్వల్పము గాను మరియు ప్రతికూల ఫలములు అధికముగాను ఉండే సూచనలున్నాయి. వీరిలో మానసిక చింత అధికమగు సూచనలున్నాయి. వీరు మానసిక ఒత్తిడులను అధికముగా ఎదుర్కోను వారాగు సూచనలున్నాయి. వీరు తొందరపాటు నిర్ణయాలకు దూరముగా ఉండాలి. అనారోగ్యము, అధిక రక్తపోటు, జీర్ణాశయం మరియు శ్వాస కోశానికి చెందిన చిక్కులు. సంతాన పరముగా మనోవేదన, అధిక ధన వ్యయము, పాప కార్యాసక్తి. కాని లాభ స్థానమున ఉన్న కేతువు కొంత ఉపశమనమును ప్రసాదించుట మరియు ఇట్టి ప్రతికూలతలను తగ్గించే అవకాశము కలదు.


మీనము:

అనుకోని ఒడుదుడుకులు, ఉద్యోగ భంగ యోగాలు, అనుకోని స్థాన చలనము, ఆస్తుల పనులందు ఒడుదుడుకులు, కుటుంబ వ్యవహారము లందు వ్యాకులత, అభివృద్ధి పరమైన ఒడుదుడుకులు, మనో వ్యాకులత, యంత్ర సంబంధిత ప్రమాదాలు, దుష్టులతో సహవాసము, శారీరిక శ్రమ, కార్య విఘ్నము, అనారోగ్యము మొ.


ముఖ్య గమనిక:

పైన వివరించిన గోచార ఫలాలు సాధారణ ఫలాలు మాత్రమే. ఇట్టి గోచర ఫలాలను మీ జాతక చక్రమున ఉన్న శుభాశుభ గ్రహ యోగాలు మరియు జన్మకాల దశలు ప్రభావితము చేయుట వలన పైన వివరించ బడిన శుభాశుభ ఫలితము లందు మార్పులు సంభవించే అవకాశం ఉంది. మీ జాతకాలకు అనుగుణంగా మరియు నక్షత్రాలకు అనుగుణంగా ఉండే అనుకూల లేదా ప్రతికూల గోచారము గూర్చి తెలుసుకోవాలనుకుంటే సంప్రదించండి. పైన వివరించ బడిన ఫలితాలను అత్యంత జాగ్రత్తగా అన్వయించు కోవాలి.


Important Note: 

The above-mentioned results are generalized results only. The Planetary position and Yogas present in the Janma Kundli and the Janma Kaala Dasha will influence these Gochara Results, due to which the said results may or may not become fruitful. Please contact me if you want to know about an auspicious or inauspicious result for your Rasi. All the above said results should be used with a great caution.


"సర్వేజనాః సుఖినో భవంతు - లోకాః సమస్తా సుఖినో భవంతు"


నమిలికొండ విశ్వేశ్వర శర్మ, సిద్ధాంతి

Namilikonda Vishweshwar Sarma

नमिलिकोण्ड विश्वेश्वर शर्म, सिद्धान्ति

Rahu Ketu Gochara

These are the Transitory Results for Rahu and Ketu in Mithuna Rasi. The Results are being published in Telugu. English all will be uploaded soon.

Find out more

Astro update

Guru (Jupiter) Transitory Results

ఓం శ్రీ గణేశాయ నమః


శ్రీ మాత్రే నమః


శుభ గ్రహాః

వృశ్చిక రాశిలో బృహస్పతి గోచార ఫలము

బృహస్పతి 11.10.2018 నాడు సాయంకాలం గం. 07:20 ని. మిత్ర క్షేత్రమైన వృశ్చిక రాశిలో ప్రవేశము. ప్రవేశాత్ తత్పరదినే ‘భీమరథి’ పుష్కర ప్రారంభః అనగా 12.10.2018 నుండి భీమరథి నదికి పుష్కరాలు ఆరంభం. నవగ్రహలన్నిటి లోకి శని మరియు బృహస్పతి గ్రహాల గోచారాలకు విశేషమైన ప్రాధాన్యత కలదు. కార్య సాధనకు బృహస్పతి – పనులందు ఆటంకాలు లేకుండా వేగంగా పరుగేత్తాలంటే శనేశ్వరుడు. ఈ ఇరువురి అనుకూలత గోచారంలో చాలా అవసరము. రెండవ ప్రధాన కారణము – ఈ రెండు గ్రహాలు ఒక సుదీర్ఘ కాలం పాటు రాశులందు సంచరించుట వలన అట్టి ప్రభావము మనపైన తప్పక ఉంటుంది.

బృహస్పతి వృశ్చిక రాశిలో ప్రవేశించిన పిమ్మట ఆయన 29.03.2019 నాడు త్వరణ గమనం (Acceleration) వలన ధనుస్సు రాశిలో ప్రవేశించును. తిరిగి వక్రగతి తో 23.04.2019 నాడు పునః వృశ్చికమున ప్రవేశించి చివరిగా 05.11.2019 నాడు ధనుస్సు రాశిలో ప్రవేశించును. 05.11.2019 నాడు ధనస్సులో ప్రవేశించిన మొదలు పుష్కర వాహిని నదికి పుష్కరాలు. ఈ మధ్య కాలంలో కొన్ని కాలెండర్లు మరియు కొన్ని వెబ్ సైట్ లందు త్వరణ గతిన బృహస్పతి ధనస్సులో ప్రవేశించిన తేది 29.03.2019 మొదలు పుష్కరం అని వ్రాసారు. కాని అది శాస్త్ర సమ్మతము కాదు. బృహస్పతి ఒక రాశిలో దాదాపుగా ఒక సంవత్సర కాలం పాటు సంచరిస్తారు. అట్టి కాలాన్ని జ్యోతిష శాస్త్రంలో ‘బార్హస్పత్యమానం’ అని అన్నారు. అనగా బృహస్పతి యొక్క ఒక సంవత్సరం. ఇట్టి గ్రహాలు కొన్ని సందర్భాలందు త్వరణ మరియు వక్ర గతులందు అతి వేగము గాను లేదా వక్రీకరించి రాశులను మారు అవకాశం ఉంది. ఇది ఖగోళ శాస్త్ర సంబంధమైనది, ఇట్టి గమనాలకు జ్యోతిష ప్రాధాన్యత కలదు కాని సంవత్సర కాలమానం లెక్కించుటకు ఇట్టి గతులనూ పరిగణలోకి తీసుకోరాదు. కావున పుష్కరము 15.11.2019 నుండి మాత్రమే ఉంటుంది.

బృహస్పతి మిత్ర క్షేత్రమున సంచరించుట వలన బ్రహ్మోపదేశము నకు శుభ సమయము. దేశ ఆర్థికాభివృద్ధి మెరుగుపడు అవకాశముంది. విద్య మరియు ఆర్ధిక రంగ సంస్థల అభివృద్ధి చక్కగా ఉంటుంది. నీతినియమాలతో దేశాన్ని పాలించే వారు వచ్చే అవకాశం ఉంది. దేశంలో ధర్మాన్ని నిలబెట్టే ప్రయత్నం పాలకులు చేస్తారు. న్యాయ వ్యవస్థల అభివృద్ధి చక్కగా ఉంటుంది. వేద విద్య అభివృద్ధి చెందుతుంది. ప్రజలు ధర్మ కార్యాలు నిర్వహించుటకు వెనకాడరు. వృశ్చిక రాశిలో బృహస్పతి గోచార ఫలము మేషాది ద్వాదశ రాశుల వారి పైన ఏ విధంగా ఉంటుందో తెలుసుకొందాము:

మేషము


మేష రాశి వారికి ప్రతికూల ఫలాలు అధికముగా ఉండే సూచనలున్నాయి. గోచార రీత్యా శని మరియు గురు భ. ఇరువురు ప్రతికూలమగుట వలన వీరికి ఇబ్బందులు అధికాముగానే ఉండే సూచనలున్నాయి. వ్రుత్తి రీత్యా అనుకోని చిక్కులు, స్తబ్దత, ఉద్యోగ భంగ యోగాలు, అధిక ధన వ్యయము, అనారోగ్యము, ప్రధానముగా జీర్ణ కోశము మరియు శరీరము నందలి గ్రంథులు, హార్మోనులు, మధుమేహము, శ్వాస కోశమునకు చెందిన చిక్కులు గల వారికి అధిక ప్రతికూలతలు, గృహ సమస్యలు, మరియు కలహాలు, రాజదండన భయము, అశాంతి, తేజోహీనత, స్వల్ప ప్రమాదాలు, విద్యార్థులకు మరియు వ్యాపారులకు కూడా ప్రతికూలతలు అధికము, చొర భయము – మొదలగు గా గల ప్రతికూల ఫలాలు లభించు సూచనలున్నాయి.

వృషభము


వృషభ రాశి వారికి సప్తమ స్థానమున బృహస్పతి సంచారము శుభ ఫలములను అధికముగా ప్రసాదించును. చక్కని కార్యసిద్ధి, తలపెట్టిన పనులందు విజయ ప్రాప్తి, ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు సఫలమగుట, శారీరిక సౌఖ్యము, సంపూర్ణ ఆరోగ్యము, సంతాన సౌఖ్యము, గృహమునందు శుభ కార్యాలు, వివాహ ప్రయత్నాలు సఫలమగుట, అధికారుల ద్వారా అనుకూలత, ధార్మిక కార్యాసక్తి, భాగస్వాములతో స్వల్ప ప్రతికూలతలు, ధన ప్రాప్తి, చక్కని ఆర్థికాభివృద్ధి మరియు సంపూర్ణ ఆనందము మొదలగు గా గాల శుభ ఫలాలు అధికముగా ఉండే అవకాశముంది. విద్యార్థులకు శుభ ఫలాలు అధికముగా ఉంటాయి. జ్ఞాపక శక్తి పెరుగుతుంది.

మిథునము


మిథున రాశి వారికి ఆరవ స్థానమున గురు సంచారము ప్రతికూల ఫలాలను ప్రసాదించు అవకాశముంది. ఉద్యోగులకు ప్రతికూలతలు, వివాదాలు, ఉన్నతాధికారులతో చిక్కులు, రాజ దండన భయము, చిక్కులు మరియు వివాదాలు, అపకీర్తి, చొర భయము, శత్రు భీతి, బంధు మిత్ర విరోధము. అనారోగ్యము, ప్రధానముగా శరీరము నందలి గ్రంథులు, శ్వాస కోశము, మధుమేహము, థైరాయిడ్ సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారికి ప్రతికూలతలు అధికముగా ఉంటాయి. ధన నష్టము. ధనము పరుల హస్తగతమగుట. విద్యార్థులకు ప్రతికూలతలు. వివాహ ప్రయత్నములు అనుకూలించక పోవుట.

కర్కాటకము


కర్కాటక రాశి వారికి పంచమ స్థానమున గురు సంచారము శుభ ఫలాలను అధికముగా ప్రసాదించే సూచనలున్నాయి. వీరికి చక్కని ఉద్యోగాభివృద్ధి, చక్కని కార్యసిద్ధి, సంతాన లాభము, ఇష్ట కార్య సిద్ధి, దైవ మరియు ధార్మిక కార్యాసక్తి, దైవానుగ్రహము, ఉపాసకులకు శుభ ఫలాలు అధికము, విద్యార్థులకు శుభ ఫలాలు, ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు ఫలించుట, జ్ఞాపక శక్తి పెరుగుట, ధన లాభము, చక్కని ఆర్థికాభివృద్ధి, బంధు ప్రీతి మరియు వారి వలన లాభము పొందుట, కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుట మరియు సంపూర్ణ ఆరోగ్యము, సంతాన సౌఖ్యము ఇత్యాది గా గల శుభ ఫలాలు అధికముగా ఉండు సూచనలున్నాయి.

సింహము


సింహ రాశి వారికి అర్దాష్టమ స్థానమున గురు సంచారము స్వల్ప ప్రతికూల లేదా మిశ్రమ ఫలాలను ప్రసాదించు సూచనాలున్నాయి. ఇట్టి రాశుల వారికీ ఉద్యోగ రీత్యా స్థాన చలనము, ఉద్యోగ భంగము, స్వల్ప అనారోగ్యము, మాత్రు సంబంధ అనారోగ్యము, విద్యార్థులకు మిశ్రమ ఫలాలు, ఆస్తుల పరముగా ప్రతికూలతలు, అధిక ధన వ్యయము, కార్య విఘ్నము, మనోవ్యాకులత, వివాహ ప్రయత్నాలు ఫలించక పోవుట - మొదలగు గా గల ప్రతికూల ఫలములు లభించు సూచనలున్నాయి.

కన్య


కన్య రాశి వారికీ ప్రతికూల ఫలాలు అధికముగా లభించు సూచనలున్నాయి. కార్యభంగము, అధిక ధన వ్యయము, బంధువులతోను మరియు సన్నిహితులతోను విరోధము, వృధా సంచారము, వ్యవహార నాశనము, భ్రాత్రు విరోధము, విద్యార్థులకు ప్రతికూల ఫలాలు, ఉద్యోగులకు పదోన్నతులు నిలచిపోవుట, , వ్యాపారులకు ప్రతికూలతలు, స్వయం ఉపాధులందు ఉన్న వారికీ కూడా ప్రతికూలతలు అధికము, అనారోగ్యం, మాత్రు సంబంధమైన అనారోగ్యము, శరీరము నందలి గ్రంథులకు చెందిన చిక్కులు, హార్మోనులకు చెందిన చిక్కులు, మధుమేహము, థైరాయిడ్ సమస్యలు – మొదలగు గా గల ప్రతికూలతలు ఉండే సూచనలున్నాయి.

తులా


తుల రాశి వారికి శుభ ఫలాలు అధికముగా ఉండే సూచనలున్నాయి. కార్య సాఫల్యత, పదోన్నతులు, చక్కని ఆర్థికాభివృద్ధి, ఆస్తుల విషయంలో అనుకూలతలు మరియు ధన లాభము, భాగస్వాముల ద్వారా లాభపడుట, శుభ కార్యాలు, వివాహ ప్రయత్నాలు సఫలీకృతమగుట, ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు ఫలించుట, విద్యార్థులకు శుభ ఫలాలు, ఉద్యోగ మరియు వ్యాపారాలందు ఉన్న వారికీ శుభ ఫలాలు, ఉన్నతాధికారుల అనుగ్రహము, ఉత్తములు మరియు ఉన్నతమైన వ్యక్తుల సాంగత్యము, ధర్మాచరణ, కీర్తి ప్రతిష్టలు, సంతాన రీత్యా అనుకూలతలు, సర్వత్రా సంతోషము – మొదలగు గా గల శుభ ఫలములు.

వృశ్చిక


జన్మ రాశిలో గురు సంచారము ప్రతికూల మైన ఫలితాలు ప్రసాదించు సూచనలున్నాయి. వీరికి స్థాన చలనము, ఉద్యోగ భంగ యోగాలు, ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు ఫలించక పోవుట, పదోన్నతులు నిలిచి పోవుట, శత్రుభీతి, ఋణ బాధలు, కార్యభంగము, వృధా సంచారము, అధిక ధన వ్యయము, కీర్తి ప్రతిష్టలకు భంగము వాటిల్లుట, సంతానముతో విభేదాలు, అనారోగ్యము, మనశ్చింత, వివాహ ప్రయత్నములందు అవరోధము – మొదలగు గాల ప్రతికూలతలు. కాని రాశ్యాధిపతి భౌముడికి మిత్రుడగుట మరియు ద్వితీయ, పంచమాధిపతి గా జన్మ రాశి యందు స్వల్ప మిశ్రమ ఫలములను ప్రసాదించు సూచనలున్నాయి. ఆర్ధిక వ్యవహారము లందు, సంతాన రీత్యా, దైవోపాసనలందు స్వల్ప శుభ మరియు మిశ్రమ ఫలములను ప్రసాదించును.

ధనుస్సు


ధనుస్సు రాశిలో జన్మించిన వారికి ఇట్టి గోచరము ప్రతికూల ఫలాలను ప్రసాదించు సూచనలున్నాయి. ఏలినాటి శని వలన కూడా చిక్కులు ద్విగుణీకృతము అగు సూచనలున్నాయి. ఉద్యోగులకు ప్రతికూలతలు అధికము, స్థాన చలనము, ప్రతికూల స్థానాలకు బదిలీలు, రాజ దండన భయము, ఆదాయ క్షీణత, ధన నష్టము, వివాహ ప్రయత్నాలు ఫలించక పోవుట, బంధు మరియు మిత్ర విరోధము, విద్యార్థులకు ప్రతికూలము మరియు వ్యాపారులకు లాభాలు క్షీణించుట మరియు ధన నష్టము, వృధా సంచారము, మనోవ్యాకులత, నివాస మార్పు, ఆస్తులకు చెందిన లావాదేవీలందు ప్రతికూలతలు, ఆస్తి నష్టము, శరీర సౌఖ్యము లోపించుట – మొదలగు గా ప్రతికూలతలు.

మకరము


మకర రాశి వారికి ఏకాదశ లాభ స్థానములందు గురు భగవానుడు శుభ ఫలాలను ప్రసాదించు సూచనలున్నాయి. కాని గోచార రీత్యా ఏలినాటి శని భగవానుడు ఇట్టి శుభ ఫలాలను హరించి వేయు సూచనలున్నాయి. శుభ స్థానమున సంచరించు గురు భగవానుడు చక్కని కార్య సిద్ధిని ప్రసాదించుట, ఆర్థికాభివృద్ధి, కీర్తి మరియు తేజో వృద్ధి, ఉద్యోగ ప్రయత్నములందు స్వల్ప ప్రతికూలతలు ఉన్నను చివరిగా ఇట్టి ప్రయత్నాలు ఫలించుట, విద్యార్థులకు శ్రమతో కూడిన ఫలాలు మరియు విజయము, వ్యాపార రంగము లందు ఉన్న వారికీ కూడా అధిక శ్రమతో కూడిన ఫలాలు, ఆదాయము అధికముగా ఉన్నను అందుకు సమానముగా ఖర్చులు, వివాహ ప్రయత్నాలు ఫలించుట, గృహము నందు శుభ కార్యాలు, ఆస్తుల ద్వారా ధన లాభము - మొదలగు గా శుభ మరియు మిశ్రమ ఫలాలు లభించు సూచనలున్నాయి.

కుంభము


కుంభ రాశి వారికి దశమ స్థానమున సంచరించు గురు భ. ప్రతికూల ఫలాలను ప్రసాదించు సూచనలున్నాయి. గోచార ఏకాదశ లాభ స్థానమున శని వలన ఇట్టి ప్రతికూలతలు స్వల్పముగానే ఉండు సూచనలున్నాయి. ఉద్యోగ పరమైన చిక్కులు అధికము, ఉద్యోగ భంగ యోగాలు, ప్రతికూల స్థానములకు బదిలీలు, స్థాన చలనము, నివాస మార్పిడి, కార్య విఘ్నము, పనులందు అవాంతరాలు అధికమగుట, ఖర్చులు అధికం, వృధా సంచారము, ధన నష్టము, మానసిక అశాంతి, వివాహ ప్రయత్నాలు విఫలమగుట, విద్యార్థులకు మిశ్రమ ఫలాలు, ఉద్యోగ ప్రయత్నము లందు ఉన్న వారికి ప్రతికూలము, వ్యాపారులకు అనిశ్చితి. కాని దశమ స్థానమున సంచరించు గురు భగవానుడు కుంభ రాశి వారికీ స్వల్ప మిశ్రమ ఫలాలను మాత్రమే ప్రసాదించు సూచనలు ఉన్నాయి. ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు అధికముగా ఉండక పోవచ్చును. విద్యార్థులకు మరియు విద్య రంగములందు ఉన్న వారికి ప్రతికూలతలు అధికముగా ఉండక పోవచ్చును. – మొదలగు గా గల ప్రతికూల ఫలాలు.

మీనము


మీన రాశి వారికి ఇట్టి గోచారము అత్యంత శుభ ఫలములను ప్రసాదించు సూచనలు ఉన్నాను, గోచార రీత్యా శని భ. దశమ స్థానమున ప్రతికూలుడగుట ఇట్టి శుభ ఫలములు సంపూర్ణంగా లభించు సూచనలు అగుపడుట లేదు. చక్కని కార్యసిద్ధి, తలపెట్టిన పనులందు అనుకూలత, ఆశ నెరవేరుట, శుభ కార్యములు, వివాహ ప్రయత్నాలు సఫలీకృతమగుట, చక్కని ఆర్థికాభివృద్ధి, కీర్తి ప్రతిష్టలు, తేజో వృద్ధి, పదోన్నతులు, సంఘములో చక్కని గౌరవ మర్యాదలు, విద్యార్థులకు శుభ ఫలాలు అధికము, వ్యాపారుల చక్కని వ్యాపారాభివృద్ధి, స్థిరాస్తుల పరముగా అనుకూలత, ఆకస్మిక ధన యోగాలు, ధార్మిక కార్య చింతన ఇత్యాది శుభ ఫలాలు సూచించు చున్నను శని భ. అ వలన అవరోధాలు అధికముగా ఉండు సూచనలు ఉన్నాయి. శ్రమతో కూడిన ఫలములను పొందు వారాగు సూచనలు ఉన్నాయి. ప్రధానంగా ఉద్యోగ వ్యాపారములందు, వృత్తు లందు మందగతి, కార్యానుకూలత తగ్గుట, విద్యార్థులకు శ్రమతో కూడిన ఫలములు, ఆస్తుల వ్యవహారములందు మాంద్యత అధికముగా ఉండుట మరియు ఇతర కార్య వ్యవహారములందు ప్రతికూలతలు అధికముగా ఉండు సూచనలున్నాయి.

ముఖ్య గమనిక: పైన వివరించిన గోచార ఫలాలు సాధారణ ఫలాలు మాత్రమే. ఇట్టి గోచర ఫలాలను మీ జాతక చక్రమున ఉన్న శుభాశుభ గ్రహ యోగాలు మరియు జన్మకాల దశలు ప్రభావితము చేయుట వలన పైన వివరించ బడిన శుభాశుభ ఫలితము లందు మార్పులు సంభవించే అవకాశం ఉంది. అత్యంత ప్రతికూల గోచారమందు శుభ ఫలాలు మరియు అత్యంత శుభ గోచరమందు ప్రతికూల ఫలాలు లభించే అవకాశముంది. జాతకులు పైన వివరించ బడిన గోచర ఫలాలను అత్యంత జాగ్రత్తగా అన్వయించు కోవాలి. అనుభవస్తుడైన జ్యోతిషుడిని సంప్రదించాలి.

Important Note: The above-mentioned results are generalized results only. The Planetary position and Yogas present in the Janma Kundli and the Janma Kaala Dasha will influence these Gochara Results, due to which the said results may or may not become fruitful. All the above said results should be used with a great caution.

"సర్వేజనాః సుఖినో భవంతు - లోకాః సమస్తా సుఖినో భవంతు"

నమిలికొండ విశ్వేశ్వర శర్మ - नमिलिकोण्ड विश्वेश्वर शर्म

image6