Sri Gayatri Veda Vision (Vedic Astrology & Research)

Home Page

Sri Gayatri Veda Vision (Vedic Astrology & Research), Birth Chart, Detailed Horoscope in English and Telugu Languages, Various Queries, Astrology Allied Products, Saturn in Capricorn Etc.


శుభోదయం 


01.02.2020 నాడు మాఘ శుద్ధ సప్తమి, రథ సప్తమి. రథ సప్తమి నాడు శ్రీ సూర్యారాధనలు విశేషమైన ఫలాలను ఇస్తాయి. పౌరాణికంగా ఆచరించే రథసప్తమి వ్రతాలు మరియు నోములు కాకుండా ఆ రోజు పితృ దేవతలకు తిలా తర్పణాలు కూడా చేస్తారు. రథ సప్తమి నాడు ప్రారంభించిన పని దిగ్విజయమౌతుందని బృహస్పతి తెలియచేసి యున్నారు. రథ సప్త నాడు క్రొత్త పనులు ప్రారంభించుటకు శుభ దినమే కాని శుభ ముహుర్తాలకు కాదు. గృహ ప్రవేశ, గృహారంభ, వివాహ మరియు ఉపనయనాదులు వర్జ్యములు. శ్రీ సూర్య భగవానుడు ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదించు వాడు. ఆరోగ్యం భాస్కరాదిచ్ఛేత్. శ్రీ సూర్య భగవానుని ఆరాధన సంపూర్ణ ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదిస్తుంది. సూర్యుడు జ్ఞానాన్ని ప్రసాదిస్తాడు. మనలో గల అజ్ఞాన అంధకారాన్ని తొలగిస్తాడు. రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుతాడు. నేత్రాలను గుండెను కాపాడు వాడు. ఓజా శక్తిని పెంచు వాడు, పుత్రా వత్వాయ మే సుతా అని శృతి ప్రమాణం. అనగా ఓ సూర్య భగవానుడా! నాకు పుత్ర సంతానాన్ని ప్రసాదించు! అని అర్థము. సంతాన సౌఖ్యాన్ని కలుగ చేయు వాడు. ఓషధులను చక్కగా కాపాడువాడు. ఆపోవై వృష్టిః, పర్జన్యో వర్షుకో భవతి భూమిపై ఉన్న నీటిని ఆవిరిగా మార్చి పునః మనకు వర్షాలు ప్రసాదించు వాడు. సర్వేషాం లోకానామాధిపత్యే సీదేతి రాజ్య కాంక్షలో గల వారికి సదా రాజ్య ప్రాప్తిని, అధికారాన్ని ప్రసాదించు వాడు సూర్య భగవానుడే. సూర్య భగవానుడి అనుగ్రహం లేనిదే కార్య సిద్ధి లేదు. రాజ్య ప్రాప్తి కూడా ఉండదు,. అధికారము మరియు హోదా గల ఉద్యోగాలు లభించవు. శ్రీ సూర్యారాధనలో ఇంకనూ ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. శ్రీ సూర్యారాధన కామ్యాపేక్ష రహితంగా  చేస్తే లోక కల్యాణం జరుగుతుంది. ఇంతటి అద్భుతమైన శక్తులు గల శ్రీ సూర్య భగవానుడిని రథ సప్తమి నాడు ఆరాధించుటకు గాను శ్రీ సూర్య నారసింహ సుదర్శన రుద్ర హోమం చేయాలని సంకల్పించడం జరిగింది. ఇట్టి హోమంలో శ్రీ సూర్య భగవానుడికి అరుణ/సౌర మంత్రం స్వాహాకారాలతో హోమము, మరియు శ్రీ నరసింహ సుదర్శన రుద్ర హవనం కూడా చేయబడుతుంది. శ్రీ సూర్య భగవానుడు ప్రత్యక్ష దైవం. శ్రీ మన్నారాయణ అవతారం. శివాంశ సంభూతుడు. కావున సూర్యారాధనలో హరిహరాదులను కొలచిన ఫలం లభిస్తుంది. కావున ఈ హోమంలో శ్రీ నరసింహ సుదర్శన హోమం మరియు శ్రీ రుద్ర హవనం కూడా ఉంటాయి. శ్రీ నరసింహ సుదర్శన హోమం వలన అద్భుతమైన కార్య సిద్ధి, శత్రు భీతి నివారణ, మోక్షాపేక్ష గల వారికీ మోక్ష మార్గము నకు సూచన, శ్రీ రుద్ర హవనం ద్వారా సకలైశ్వర్యాలు సిద్ధిస్తాయి.


ఇట్టి బృహత్కార్యం భగవత్సంకల్పమే. శ్రీ గాయత్రి వేద విజన్ – నమిలికొండ విశ్వేశ్వర శర్మ, సిద్ధాంతి గారి ఆధ్వర్యంలో ఇట్టి కార్యాన్ని నిర్వహించ బడుతుంది. బ్రహ్మశ్రీ అయ్యదేవర నాగరాజు శర్మ గారు తమ శిష్యబృందంతో కూడా ఈ హోమానికి ఋత్త్విక్కులు. వారి ఆధ్వర్యంలో మరియు వారి సహకారంతో ఇట్టి కార్యము నిర్వహించ బడుతుంది. ఇట్టి బృహత్కార్యానికి అందరూ ఆహ్వానితులే. ప్రతి ఒక్కరూ వచ్చి ఇట్టి కార్యక్రమాన్ని తిలకించి దైవానుగ్రహాన్ని పొంద గలరు. హోమం లో పాలుపంచుకొనుట యందు శ్రద్ధ గల వారు దయచేసి నన్ను సంప్రదించ గలరు. ఈ హోమాన్ని శ్రీ రమా సహిత సత్యనారాయణ స్వామి దేవస్థానం, ములుగు రోడ్డు, హన్మకొండ లో నిర్వహించ బడుతుంది. ఇతర వివరాలకు దయచేసి నన్ను సంప్రదించ గలరు.


నమిలికొండ విశ్వేశ్వర శర్మ, సిద్ధాంతి

అయ్యదేవర నాగరాజు శర్మ సంస్కృత లోకోక్తి - SANSKRIT DICTUM 


సంస్కృత లోకోక్తి


అదాన దోషేణ భవేద్దరిద్రో, దారిద్ర దోషేణ కరోతి పాపం ।

పాపాదవశ్యం నరకం ప్రయాతి, పునర్దరిద్రే పునరేపి పాపిః ।।


దాన ధర్మాదులు ఆచరించక పోవుట వలన ఏర్పడిన దోషము వలన మనుజుడు దరిద్రుడిగా జన్మిస్తాడు. దరిద్రుడిగా జన్మించిన దోషము వలన అట్టి వారు పాప కర్మలను ఆచరించుదురు. పాప కర్మలను ఆచరించిన వాడు తప్పనిసరిగా నరకమునకు వెళ్ళును. అట్టి వాడు పునః దరిద్రుడిగా జన్మించి పునః పాప కర్మలను ఆచరిస్తాడు.


కావున విధిగా ప్రతి ఒక్కరూ దాన ధర్మాదులను ఆచరించాలి. ‘నిర్భయ’ హత్యాచార కేసులోని నిందితులలో ఒకడు నిన్న సుప్రీమ్ కోర్ట్ ను ఆశ్రయించాడు. వాడు చూపిన కారణం ఏమిటంటే ‘నేరగాళ్లను చంపినంత మాత్రాన నేరాలు ఆగవు, అంతే కాదు నిరుపేదలైన నేరగాళ్లే శిక్షించ బడుతున్నారు’ అని. నిజానికి చూస్తే నిరుపేదలే ముందుగా శిక్షించ బడతారు. దానికి ప్రధాన కారణం ఈ లోకోక్తిలో మనకు కనిపిస్తుంది. ధనికుడు విధిగా దాన ధర్మాదులను ఆచరించాలి. అప్పుడే వాడి వద్ద ఉన్న ధన సంపత్తికి సార్థకత లభిస్తుంది. అంతేకాదు, అట్టి వాడి ధన సంపత్తి ద్విగుణీకృతము అవుతుంది. ఆ విధంగా ఆచరించక వాడిలో నేర ప్రవృత్తి మొదలైన నాడు, నేర ప్రవృత్తితో ధనాన్ని కూడబెట్టే ప్రయత్నం చేసిన నాడు, విధిగా వాడు మరుజన్మలో దరిద్రుడిగా జన్మిస్తాడు. దరిద్రుడిగా జన్మించిన వాడికి వాడి కర్మల పై నియంత్రణ ఉండదు. దానికి కారణం వాడిలో జ్ఞానం లోపిస్తుంది. అందుకే వాడు క్రమంగా దుష్కర్మలను ఆచరిస్తూ పోతాడు. వాడు దుష్కర్మలను ఆచరించినందుకు గాను నరకానికి పోతాడు. అక్కడ వారు చేసుకున్న కర్మలను అనుసరించి పునః వాడు దరిద్రుడిగా జన్మించే శిక్ష పడుతుంది. వాడు దరిద్రుడిగా జన్మించినందుకు గాను పునః పాప కర్మను ఆచరిస్తూనే పోతాడు. వాడు పాప కర్మలను ఆచరించుట మాని, చేసిన పాప కర్మలకు గాను తగు విధంగా శిక్షలను అనుభవించిన పిమ్మట (శిక్షలంటే నరకంలో శిక్షలు కాదు, ఈ లోకంలోనే వాడు అన్నిటి శిక్షలను అనుభవిస్తాడు) వాడి కర్మలన్నీ దహనమై పోయి తుదకు ఒక మంచి జన్మను పొందెదడు. కావున సంపన్నులు గా జన్మించడం పూర్వ జన్మ సుకృతం. ఆ విధంగా జన్మించినందుకు గాను వాడు తగిన రీతిలో దాన ధర్మాదులను ఆచరించాలి. లేని ఎడల వాడి వద్ద ఉన్న సంపదను అంతా కూడా కోల్పోవడం మాత్రమే కాదు,దరిద్రుడిగా జన్మించి పాప కర్మలను ఆచరిస్తూ పోతాడు. ఆ విధంగా పాపకర్మలను ఆచరించుట వలన వాడు శిక్షించ బడతాడు. అందుకే పేదవారికి ముందు శిక్ష పడుతుంది. అది వారు చేసుకున్న కర్మ. వాడు పాప కర్మను ఆచరించాడు కాబట్టి వాడు శిక్షించ బడుతున్నాడు. ధనవంతుడు కూడా పాప కర్మలను ఆచరిస్తాడు. కాని వాడి ధన సంపత్తి వాడిని కొంత కాలం కాపాడుతుంది. చివరిగా వాడు ఏవిధంగా శిక్షించ బడాలో అదే విధంగా శిక్షించ బడతాడు. కావున ప్రతి ఒక్కరూ విధిగా యథాశక్తి దానధర్మాదులను ఆచరించాలి. స్వస్తి. నమిలికొండ విశ్వేశ్వర శర్మ, సిద్ధాంతి

नमिलिकोण्ड विश्वेश्वर शर्म, सिद्धान्ति

image2

Services

Astrological Services

image3

All kinds of Vedic Astrology Consulting, Horoscope, Varshaphal, Marriage Matching, Analysis for Profession, Finances, Assets, Health, Education, Marriage and Marital Life, Timing of the Events, Foreign Travel Yogas Etc.

Muhurat & Query

image4

All Kinds of Muhurat and Query (Prashna) regarding: Education, Finances, Assets, Court Cases and Disputes, Health, Profession, Business, Investments, Profits and Losses, Marriage and Marital Life, Children, Foreign Travel Etc.

Allied Products

image5

All Astrology Allied Products. Various Kinds of Yantras - Matsya Yantra, Kurma Yantra, Maha Lakshmi Yantra, Nara Drushti Nivaran Yantra, Sri Yantra, Sri Yantra (Meru in Pancha Loha), all Graha Yantras and other Puja and Abhishek Material

(These services are shortly going to be available)

Subscribe

Sign up to hear from us.