नास्ति नारायण समं - न भूतं न भविष्यति

Sri Gayatri Veda Vision (Vedic Astrology & Research)

Sri Gayatri Veda Vision (Vedic Astrology & Research)

Sri Gayatri Veda Vision (Vedic Astrology & Research)Sri Gayatri Veda Vision (Vedic Astrology & Research)

Vedic Astrological Consultancy

Sri Gayatri Veda Vision (Vedic Astrology & Research)

Home Page

Sri Gayatri Veda Vision (Vedic Astrology & Research), Birth Chart, Detailed Horoscope in English and Telugu Languages, Various Queries, Astrology Allied Products, Saturn in Capricorn Etc.

  

ఓం శ్రీ గణేశాయ నమః

శ్రీ మాత్రే నమః

శుభ గ్రహ


శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరంలో రోగ పీడ

 

శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరంలో 'అనూహ్యమైన మరియు అసాధారణమైన' ఫలితాలు ఉంటాయని అంచనా వేసాము. కాని ఇంతగా ఉంటాయని అనుకోలేదు. 'కరోనా వైరస్' చైనా ను పట్టి పీడిస్తున్నది. చైనా దేశము ఆర్థిక వ్యవస్థ నేడు దాదాపుగా స్తంభించి పోయింది. దాని ప్రభావం ఇతర దేశాలపై కూడా పడే ప్రమాదం ఉంది. ఎందుకంటే ప్రపంచ దేశాలు నేడు చైనా పైన అధిక శాతం ఆధార పరదవలసి వస్తుంది.


కాని నా ఉద్దేశ్యంలో భారత దేశానికి ఈ వైరస్ యొక్క ప్రమాదం ఉండదని నా భావన. ఒక వేళ ఉన్నా అది సహస్రాంశ భాగం కూడా మానను ప్రభావితం చేయదని నా ఉద్దేశ్యం. దానికి గల ప్రధాన కారణాలు:


౧. భారత దేశం వేద భూమి. వేదాలు ఉద్భవించిన పుణ్య భూమి. వేదం పాఠశాలలందు మరియు ప్రధాన దేవాలయాలందు మన రుత్త్విక్కులు ప్రతి నిత్యం చేస్తున్న వేదం పారాయణాలు, క్రతువులు.

౨. గంగానది లాంటి అత్యంత ప్రవిత్రమైన జీవనదులు మన దేశంలో పుట్టి ఇక్కడే ప్రవహించడం.

౩. గోమాతను పూజించే దేశం మనది. గోమూత్ర గోమయాలు మన దేశాన్ని సదా కాపాడుతూనే ఉంటాయి.

౪. నిరంతరం వైదిక క్రతువులు జరగడం.

౫. ఉత్తర భాగాన హిమాలయాలు మరియు అమరనాథ్ మరియు కైలాష్ పర్వతాల వలన పరమేశ్వరుడు మన దేశాన్ని సదా కాపాడుతూనే ఉంటాడు.

౬. ఆహార నియమాలు. దిక్కుమాలిన కప్పలు, పాములు ఇత్యాది జీవులను మన వారు భుజించరు. 


ఇవేకాక మరెన్నో అద్భుతమైన కారణాలు ఉన్నాయి. 


౧. ఈ వైరస్ నుండి కాపాడుకొనుటకు గాను ప్రధానంగా శ్రీ సూర్యారాధన ప్రతి ఒక్కరూ చేయాలి. 'ఆరోగ్యం భాస్కరధిచ్చేత్' సూర్య భగవానుడు ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదించు వారు. ప్రతి ఒక్కరు నిత్యం ఆదిత్య హృదయం పారాయణం చేయండి. 

౨. అంతే కాదు శ్రీ అరుణ పారాయణం కూడా చేయండి. అరుణ పారాయణం వేద సంబంధమైనది అగుట వలన అందరూ చేయలేక పోవచ్చు. అందుకు గాను కనీసం దాన్ని వినండి. అరుణ ప్రశ్న నేడు అంతర్జాలంలో విరివిగా లభిస్తుంది. దానికి చెందినా సిడీలు కూడా మార్కెట్ లో లభిస్తాయి. 

౩. శ్రీ శివుడికి చెందిన మహన్యాస పారాయణం ప్రతి నిత్యం వినండి. వీటి వలన ఏ వైరస్ కూడా మన వద్దకు రాదు. 

౪. అంతే కాదు, అన్నిటికంటే ప్రధానమైనది మాంసాహారం కొన్ని రోజులు మానివేయండి. 

౫. ఆవు పేడతో చేసిన పిడక ను ప్రతి నిత్యం ఇంట్లో కొంత సేపైనా వెలిగించండి. దాని పొగ ఇంట్లో గల క్రిమి కీటకాలను నశింప చేస్తుంది. మేము నిన్న మహాశివరాత్రి చేసిన అఘోర పాశుపత రుద్ర హోమం ఆవుపేడతో చేసిన పిడకలతోనే చేసాము.


శ్రీ సూర్య భగవానుడు సమస్త లోకాన్ని కాపాడుగాక.


స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం - న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహీశాః ।

గో బ్రాహ్మణేభ్య శ్శుభమస్తు నిత్యం - లోకాస్సమస్తా స్సుఖినోభవంతు. ।।


"स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां - न्यायेन मार्गेण महीं महीशाः ।

गोब्राह्मणेभ्यः श्षुभमस्तु नित्यं - लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु" ।।


నమిలికొండ విశ్వేశ్వర శర్మ, సిద్ధాంతి

नमिलिकोण्ड विश्वेश्वर शर्म, सिद्धान्ति


శ్రీ వికారి నామ సంవత్సర వర్శారంభం కర్కాటకం. లగ్న వశాత్ షష్ఠ స్థానమున గురు శని కేతువులు. ‘శ్రీ వికారి నామ 

సంవత్సరంలో అనూహ్యమైన మరియు అసాధారణమైన ఫలితాలుంటాయని పంచాంగ ఫలితాలు పఠనం చేయబడ్డాయి. అనుకున్న విధంగానే అనూహ్యమైన అసాధారణమైన ఫలితాలను మనం చూస్తూ ఉన్నాము. ఆర్థికాభివృద్ధి పూర్తిగా మందగించి ఉండుట. నిరుద్యోగ సమస్య, జీత భత్యాలు అనుకున్నంతగా లభించక పోవుట. శ్రమతో కూడిన ఫలములు. పాలకుల మధ్య పరస్పర వైరం ఇత్యాది అనేకానేక అనూహ్యమైన అసాధారణమైన ఫలితాలను ఉంటాయని తెలుసుకున్నాము. కాని ఇప్పుడు ప్రపంచమే ఊహించని రీతిలో ‘కరోన వైరస్’ చైనాలో ప్రారంభమై ప్రపంచం మొత్తాన్ని వణికిస్తున్నది. అసలు ఈ విధమైన వైరస్ ఉంటుందని ఎవరూ ఊహించనూ లేదు. ఈ వైరస్ నేడు ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థను చిన్నాభిన్నం చేస్తుందని భయపడుతున్నారు. ప్రపంచ దేశ వ్యాపారాలకు గుండెకాయ లాంటి చైనా నేడు వణికి పోతున్నది. చైనాకు వెళ్ళడానికి భయపడుతున్నారు. ఈ వైరస్ జన్మించిన ‘వుహాన్’ నగరంలో అత్యంత బిజీ గా ఉండే రోడ్లు నేడు పూర్తి నిర్మానుష్యంగా మారిపోయాయి. ఈ విధమైన వైరస్ బారిన పడకుండా స్వీయ రక్షా కొరకు జ్యోతిష పరమైన కొన్ని చిట్కాలు:


1. ప్రతి ఒక్కరూ శ్రీ సూర్యారాధన విధిగా చేయాలి. శ్రీ గాయత్రీ మంత్రోపదేశం గల వారు విధిగా సన్ధ్యావందనం ఆచరించాలి. శ్రీ సూర్య భగవానుడికి అర్ఘ్య ప్రధానం చేయాలి.


2. శ్రీ గాయత్రి మన్త్ర జపాన్ని లోక కళ్యానార్థం చేయండి. అంతే కాదు శ్రీ సూర్య భగవానునికి చెందిన ‘ఆదిత్య హృదయమును’ ప్రతి ఒక్కరూ పారాయణం చేసుకోండి. శ్రీ ఘృణి సూర్య ఆదిత్య జపాన్ని యథాశక్తి ఉదయాన్నే చేయండి. మనస్సులో మాత్రం ‘లోక కళ్యానార్థం’ అనే సంకల్ప చేసుకోండి. ‘ఓం ఘృణి సూర్య ఆదిత్య ఓం’ అనే ఘృణి సూర్య అష్టాక్షర మంత్రాన్ని జపం చేసుకోండి. ఈ మంత్రానికి ఉపదేశం అవసరం లేదు. ఎవరైనా చేసుకోవచ్చు. వేదమన్త్ర పారాయణం అభ్యాసం గల వారు ప్రతి నిత్యం శ్రీ అరుణ పారాయణం చేయండి. లోక కళ్యానార్థం అరుణ హోమాలను చేయండి. ఇట్టి జప మరియు పారాయణము లందు స్వలాభాపేక్ష అసలేమాత్రం ఉండరాదు. లోకం రక్షించ బడితే మనం కూడా రక్షించ బడతాము.


3. శ్రీ శని జపాలు చేయండి. పేద వారికి అన్నదానాలు చేయండి. రోగ గ్రస్తులకు మరియు ముసలి వాళ్లకు సహాయం చేయండి. పిప్పాలాదునిచో చేయబడిన దశనామ శనిస్తోత్రమును ప్రతి ఒక్కరూ పఠించండి ‘‘కోణస్థ పింగళో బభ్రుః కృష్ణో రౌద్రాన్తకో యమః సౌరి: శనైశ్చరో మందః’ అనే దశ నామాలు విధిగా పఠించండి.


4. బ్రాహ్మణులను, వేద పండితులను, జ్ఞానులను, గురువులను సేవించండి. పేద విద్యార్థులకు తగిన విధంగా చేయూత నందించండి.


5. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ స్తోత్ర పారాయణం చేయండి. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య ఆరాధన మరియు శ్రీ సర్ప సంబంధిత ఆరాధనలు శుభ ఫలితాలను ఇస్తాయి. శ్రీ లలితా సహస్ర నామ పారాయణం, శ్రీ దేవీ సప్తశతి పారాయణం చేయండి లేదా ఇట్టి పారాయణాలు వినండి.


6. శ్రీ ఆదిశంకర విరచిత సౌందర్య లహరి లోని క్రింది శ్లోకాన్ని యథాశక్తి పఠించండి:

తవాజ్ఞాచక్రస్థం – తపన శశికోటి ద్యుతిధరం

పరం శంభుం వందే – పరిమిళితపార్శ్వం పరచితా ।

యం ఆరాధ్యన్ భక్త్యా – రవిశశిశుచీనాం అవిషయే

నిరాలోకే అలోకే నివ – సతి హి భాలోకభువనే ।।


7. శాంత స్వరూపుడు, సర్వ లోక రక్షకుడు, సర్వ లోకాలను అనుగ్రహించు మహాదేవుడిని నిత్యం అనుష్టించండి. ‘ఓం నమః శివాయ’ అనే పంచాక్షరీ మన్త్ర జపం చేసుకోండి. శ్రీ రుద్ర పారాయణం చేయండి.


8. సమస్త సృష్టి యొక్క స్థితి కి ప్రధాన కారణమైన శ్రీ మహా విష్ణువును యథాశక్తి ఆరాధించండి. ‘ఓం నమో నారాయణాయ’ అనే అష్టాక్షర మంత్రాన్ని యథాశక్తి జపించండి. శ్రీ విష్ణు సహస్ర నామ పారాయణం చేయండి.


పైన వివరించ బడిన పలు విధములైన ఉపశమనాలు ఎవరి అర్హతకు వారు తగిన విధంగా ఆచరించు నవి. అందరూ ప్రతి ఒక్కటీ చేయాలన్న నియమం ఏమీ లేదు. ఎవరికీ ఎంత తోచితే అంత, అదే యథా శక్తి.


శ్రీ కృష్ణ భగవానుడు మరియు జగన్మాత శ్రీ మహా త్రిపురసుందరి సర్వ లోకాలను రక్షించు గాక.


నమిలికొండ విశ్వేశ్వర శర్మ, సిద్ధాంతి


నమిలికొండ విశ్వేశ్వర శర్మ, సిద్ధాంతి

नमिलिकोण्ड विश्वेश्वर शर्म, सिद्धान्ति

image54

Services

image55

Astrological Services

All kinds of Vedic Astrology Consulting, Horoscope, Varshaphal, Marriage Matching, Analysis for Profession, Finances, Assets, Health, Education, Marriage and Marital Life, Timing of the Events, Foreign Travel Yogas Etc.

image56

Muhurat & Query

All Kinds of Muhurat and Query (Prashna) regarding: Education, Finances, Assets, Court Cases and Disputes, Health, Profession, Business, Investments, Profits and Losses, Marriage and Marital Life, Children, Foreign Travel Etc.

image57

Allied Products

All Astrology Allied Products. Various Kinds of Yantras - Matsya Yantra, Kurma Yantra, Maha Lakshmi Yantra, Nara Drushti Nivaran Yantra, Sri Yantra, Sri Yantra (Meru in Pancha Loha), all Graha Yantras and other Puja and Abhishek Material

(These services are shortly going to be available)

Subscribe

Sign up to hear from us.